За осъществяване на връзка в електронна среда във всяка от секциите по дисциплини е обявена достъпна класна стая и период, в който е активна.


Избираеми дисциплини, зима, редовно 2020/2021


GOOGLE CLASSROOM (всеки петък; начало: 09.15; код за присъединяване: tqtfd3a) - връзка за покана

Повече информация може да получите в секцията "поток" на обявената класна стая. Темите, оценяването и задачите ще бъдат обявявани там. Тези, които са на страницата, по-долу, се отнасят за присъствена форма на обучение.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

 1. Локални компютърни мрежи и примерни виртуални топологии - прочети
 2. УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ (Достъпът се осъществява с user: student и password: Student-111) - посети
 3. GNS3 (сваляне и инсталация) - видео
 4. Файлове за IOS - свали
 5. Импортване на Cisco рутер 3725 в GNS3 - видео
 6. Файлове за RouterOS - свали

Забележка:

Достъпът в т.2 се осъществява с user: student и password: Student-111

Теми

 1. Тема 1 - прочети
 2. Тема 2 - прочети, pdf - прочети
 3. Тема 3 - секция 5 "Комуникационен модел ТСР/ІР" от т.2 "УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ"
 4. Тема 4 - секция 6 "Виртуални мрежови топологии" от т.2 "УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ", подтема "Използване на централно устройство L2 суич" и "Използване на Cisco рутери"

Оценяване:

Задачи за оценяване

 1. Задачи - прочети

Избираеми дисциплини, пролет, редовно 2020/2021


GOOGLE CLASSROOM (всеки петък; начало: 12.45; код за присъединяване: tnmokdf) - връзка за покана

Повече информация може да получите в секцията "поток" на обявената класна стая. Темите, оценяването и задачите ще бъдат обявявани там. Тези, които са на страницата, по-долу, се отнасят за присъствена форма на обучение.

Информационна и комуникационна сигурност

Теми

 1. Уязвими места в информационно-комуникационната инфраструктура - прочети
 2. Лекции - прочети
 3. Инсталиране на Mikrotik RouterOs на виртуална машина - прочети
 4. Защитна стена в RouterOS - прочети

Оценяване:

Задачи за оценяване

 1. Задачa1 - прочети

GOOGLE CLASSROOM (всеки петък; начало: 09.15; код за присъединяване: e7y75t4) - връзка за покана

Повече информация може да получите в секцията "поток" на обявената класна стая. Темите, оценяването и задачите ще бъдат обявявани там. Тези, които са на страницата, по-долу, се отнасят за присъствена форма на обучение.

Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin

Теми

 1. Липсват

Оценяване:


Избираеми дисциплини, пролет, задочно 2020/2021


GOOGLE CLASSROOM (на 27.03; начало: 14.00; и 28.03; начало: 09.00; код за присъединяване: ud3ur7b) - връзка за покана

Повече информация може да получите в секцията "поток" на обявената класна стая. Темите, оценяването и задачите ще бъдат обявявани там. Тези, които са на страницата, по-долу, се отнасят за присъствена форма на обучение.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

 1. Локални компютърни мрежи и примерни виртуални топологии - прочети
 2. УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ (Достъпът се осъществява с user: student и password: Student-111) - посети
 3. GNS3 (сваляне и инсталация) - видео
 4. Файлове за IOS - свали
 5. Импортване на Cisco рутер 3725 в GNS3 - видео
 6. Файлове за RouterOS - свали

Забележка:

Достъпът в т.2 се осъществява с user: student и password: Student-111

Теми

 1. Тема 1 - прочети
 2. Тема 2 - прочети, pdf - прочети
 3. Тема 3 - секция 5 "Комуникационен модел ТСР/ІР" от т.2 "УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ"
 4. Тема 4 - секция 6 "Виртуални мрежови топологии" от т.2 "УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ", подтема "Използване на централно устройство L2 суич" и "Използване на Cisco рутери"

Оценяване:

Задачи за оценяване

 1. Задачи - прочети

GOOGLE CLASSROOM (на 27.03 и 28.03; начало: 09.00; код за присъединяване: n6inlaf) - връзка за покана

Повече информация може да получите в секцията "поток" на обявената класна стая.

Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения

Теми

 1. Лекции - изтегли
 2. Екрани от приложенията - изтегли
 3. Допълнителни източници - изтегли

Оценяване:


Допълнително за учители, магистри 2020/2021


GOOGLE CLASSROOM (ОИТНУ+ОИТП; начало: 09.00; код за присъединяване: vnpie3b) - връзка за покана

Повече информация може да получите в секцията "поток" на обявената класна стая.

Компютърни системи, мрежи и комуникации

 1. Компютърни системи - прочети
 2. Компютърни мрежи - прочети
 3. Интернет - прочети
 4. Избрано съдържание за учители - прочети
 5. Примерен тест -прегледай

Компютърна графика и анимации

 1. Теория - свали
 2. Упражнение 1 (Paint и GIF Animator) - свали
 3. Упражнение 2 (работа с Photoshop) - свали
 4. Упражнение 3 (работа с Adobe Animate) - свали

Забележка:

Всяка решена задача се предава за проверка през Classroom, където се връща и резултатът от проверката..

Оценяване:


Компютърни презентации

 1. Изисквания към компютърната презентация - прочети

Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание

 1. Работни материали - свали
 2. Работни материали 2 - свали
 3. Разработки - свали

Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание

 1. Изисквания - прочети

Компютърно моделиране

 1. Презентации в zip формат - свали
 2. Разработени задачи - свали

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ

 1. Kомпютърни мрежи и комуникации
 2. Динамични модели за онагледяване на теоретичното съдържание по компютърни мрежи и комуникации - тук
 3. Конспект - прочети
 4. Примерен тест -прочети
 5. GNS3 (сваляне и инсталация) - видео
 6. Файлове за IOS - свали
 7. Импортване на Cisco рутер 3725 в GNS3 - видео
 8. Файлове за RouterOS - свали

Забележка: Достъпът в т.2 се осъществява с user: student и password: Student-111

Задачи за изпълнение

 1. Задачи-редовно - прочети
 2. Задачa-задочно - прочети
 3. Задачa-магистри - прочети

КИБЕРСИГУРНОСТ 2020/2021 (Икономически факултет)


GOOGLE CLASSROOM (на 12.12, 13.12, 09.01 и 10.01; начало: 09.00; код за присъединяване: i6dc5bw) - връзка за покана

Повече информация може да получите в секцията "поток" на обявената класна стая.

Мрежово администриране

 1. Теми (архив) - свали
 2. Въпроси - прочети
 3. GNS3 (сваляне и инсталация) - видео
 4. Файлове за IOS - свали
 5. Импортване на Cisco рутер 3725 в GNS3 - видео

Оценяване:


Мрежова сигурност

GOOGLE CLASSROOM (Дати: 20.03, 21.03, 27.03, Начало: 9.00; код за присъединяване: b5ilf2x) - влизане

Повече информация може да получите в секцията поток на обявената класна стая. Темите, оценяването и задачите ще бъдат обявявани там. Тези, които са на страницата, по-долу, се отнасят за присъствена форма на обучение.

 1. Лекции - свали
 2. Презентация - свали
 3. Въпроси - прочети

Оценяване: